برچسب: کسب و کار در آلمان

اروپا

ثبت شرکت در آلمان

ثبت شرکت در آلمان کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که تمایل به حضور در بازار بین المللی آلمان را دارند می توانند بطور رسمی صاحب شرکت در آلمان شوند. از مزایا و ویژگی های بارز شرکت آلمانی این است که مالکیت تمام سهام شرکت به متقاضی تعلق دارد ونیاز به…اطلاعات بیشترثبت شرکت در آلمان

پردیس ویزا