برچسب: پناهندگی کانادا

کانادا

اعلام پناهندگی و تاثیر منفی آن بر صدور ویزا

اعلام پناهندگی و تاثیر منفی آن بر صدور ویزا این روزها اخذ ویزای دانش آموزی برای مقطع ابتدایی دشوار شده است. همچنین پروسه اخذ ویزا توریستی کانادا برای بسیاری از ایرانی ها طولانی تر از گذشته گردیده است. در این متن به اعلام پناهندگی و تاثیر منفی آن بر صدور…اطلاعات بیشتراعلام پناهندگی و تاثیر منفی آن بر صدور ویزا

پردیس ویزا