برچسب: ویزای والدین کانادا

کانادا

ورود والدین به خاک کانادا از طریق فرزندان

ورود والدین به خاک کانادا از طریق فرزندان افرادی که دارای اقامت دائم و یا پاسپورت کشور کانادا هستند می‌توانند پدر و مادر خود را به شرط ساپورت کامل وارد آن کشور کنند. ورود والدین به خاک کانادا از طریق فرزندان معمولا به چند حالت امکانپذیر است. در صورتی که…اطلاعات بیشترورود والدین به خاک کانادا از طریق فرزندان

پردیس ویزا