برچسب: ویزای همسر استرالیا

استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا و ویزای نامزدی استرالیا ویزای ازدواج استرالیا به افرادی تعلق میگیرد که  نامزد یا همسرشان یکی از شهروندان مقیم استرالیا بوده و دارای اقامت دائم استرالیا باشند. در این گونه ویزاها  شخص مقیم استرالیا میتواند نامزد یا همسر خود را جهت ادامه زندگی با خود به استرالیا…اطلاعات بیشترویزای ازدواج استرالیا

پردیس ویزا