برچسب: ویزای نامزدی استرالیا

استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا ویزای ازدواج یا نامزدی استرالیا، ویزایی 9 ماهه موقت است و برای متقاضیانی است که از این طریق قصد مهاجرت به کشور استرالیا را دارند. متقاضی قبل از درخواست این ویزا باید با همسر خود که دارای شرایط خاص طبق قوانین استرالیا است ازدواج کند و این…اطلاعات بیشترویزای ازدواج استرالیا

استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا و ویزای نامزدی استرالیا ویزای ازدواج استرالیا به افرادی تعلق میگیرد که  نامزد یا همسرشان یکی از شهروندان مقیم استرالیا بوده و دارای اقامت دائم استرالیا باشند. در این گونه ویزاها  شخص مقیم استرالیا میتواند نامزد یا همسر خود را جهت ادامه زندگی با خود به استرالیا…اطلاعات بیشترویزای ازدواج استرالیا

پردیس ویزا