برچسب: وقت سفارت سوئیس در تهران

اروپا

وقت سفارت سوئیس

وقت سفارت سوئیس: برای دریافت ویزای شینگن کشور سوئیس باید وقت سفارت گرفت. کشور سوئیس همیشه مقصدی ایده آل برای سفر است.   کشور سوئیس عضو اتحادیه شینگن است بنابراین برای سفر به این کشور باید ویزای شینگن اخذ نمود. و روند اخذ و مدارک مورد نیاز مخصوص به خود را دارد. بنابراین برای…اطلاعات بیشتروقت سفارت سوئیس

پردیس ویزا