برچسب: هزینه زندگی دانشجویی در آلمان

اروپا

فرصت های دانشجویان در آلمان

اجازه کار دانشجویان در آلمان: یکی از فرصت های ارزنده دانشجویان در آلمان این است که دارندگان اقامت دانشجویی در آلمان اجازه دارند به مدت ۲۰ ساعت در هفته یا ۹۶۰ ساعت در سال کار کنند. فرصت های بعد از تحصیل: فرصت های دانشجویان در آلمان که پس از تحصیل…اطلاعات بیشترفرصت های دانشجویان در آلمان

پردیس ویزا