برچسب: نیروی متخصص Quebec

کانادا

نیروی متخصص کبک

نیروی متخصص کبک (QUEBEC SKILLED WORKER) دولت کبک براساس دستورالعمل اعلامی 28 ماه مارچ 2018 برابر 8 فرودین 1397 تغییرات برنامه نیروی متخصص کبک را اعلام کرد. برنامه نیروی متخصص کبک بسیار شبیه به Express Entry  فدرال می‌­باشد. برخلاف برنامه انتخاب نیروی کار متخصص از طریق دولت فدرال، متقاضیان می‌­توانند…اطلاعات بیشترنیروی متخصص کبک

پردیس ویزا