برچسب: نیروی متخصص کانادا

کانادا

نیروی متخصص فدرال کانادا

نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Workers) نیروی متخصص فدرال کانادا از جمله ویزاهای پرطرفدار جهت اخذ اقامت دائم کانادا است که از همان ابتدا متقاضی می‌تواند اجازه کار، تحصیل و زندگی در کانادا را دارا خواهد بود. جهت اطلاع بیشتر از شرایط و امتیازبندی ویزای تخصص فدرال کانادا با نتخصصین…اطلاعات بیشترنیروی متخصص فدرال کانادا

پردیس ویزا