برچسب: نیروی متخصص فدرال کانادا

کانادا

ویزای نیروی متخصص کانادا

ویزای نیروی متخصص کانادا اداره مهاجرت وشهروندی کانادا یک سیستم الکترونیک جدید را در ژانویه 2015 راه اندازی کرده که Express  Entry نام دارد. و جهت مدیریت درخواست نامه های اقامت دائم در برنامه های مشخص اقتصادی از آن استفاده می شود. کانادا به سطح بالایی از مهاجران نیاز دارد…اطلاعات بیشترویزای نیروی متخصص کانادا

پردیس ویزا