برچسب: مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج

استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا ویزای ازدواج یا نامزدی استرالیا، ویزایی 9 ماهه موقت است و برای متقاضیانی است که از این طریق قصد مهاجرت به کشور استرالیا را دارند. متقاضی قبل از درخواست این ویزا باید با همسر خود که دارای شرایط خاص طبق قوانین استرالیا است ازدواج کند و این…اطلاعات بیشترویزای ازدواج استرالیا

پردیس ویزا