برچسب: مهاجرت استانی کانادا

کانادا

سرمایه گذاری استانی کانادا

سرمایه گذاری استانی کانادا برنامه مهاجرتی استانی (PNP) برای افرادی است که می‌دانند در کدام استان یا منطقه کانادا تمایل به زندگی دارند. متقاضی برای مهاجرت به کانادا می تواند از طریق سرمایه گذاری استانی اقدام نماید. متقاضی باید درخواست خود را به استان مورد نظر ارسال و مراحل انتخاب…اطلاعات بیشترسرمایه گذاری استانی کانادا

پردیس ویزا