برچسب: خود اشتغالی فدرال کانادا

کانادا

مهاجرت خوداشتغالی کانادا

مهاجرت خود اشتغالی کانادا- Canada Self-employed class federal مهاجرت خوداشتغالی کانادا برای متقاضیانی است که استخدام شرکت یا سازمانی نمی­‌باشند و با تخصص خود درامد دارند که با این شرایط می­‌توانند برای خود و اعضای خانواده اقامت دائم کانادا دریافت نمایند: ورزشکاران و افراد شاغل در بخش ورزش (علاوه بر…اطلاعات بیشترمهاجرت خوداشتغالی کانادا

پردیس ویزا