برچسب: تحصیل

کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش‌آموزی کانادا ویزای دانش آموزی کانادا جهت متقاضیانی است که تمایل به ثبت‌نام فرزندان محصل خود در مدارس معتبر کانادا دارند. این ویزا به متقاضی اجازه تحصیل همراه با قیم (یکی از والدین) را می‌دهد. پردیس ویزا جهت ثبت نام فرزندان شما در مدارس کانادایی می‌تواندذ شما را یاری…اطلاعات بیشترویزای دانش آموزی کانادا

پردیس ویزا