برچسب: اقامت تجاری استرالیا

استرالیا

ویزای سرمایه گذاری 888 (اقامت دائم)

ویزای سرمایه گذاری 888 (اقامت دائم) ویزای 888 یکی از ویزاهای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا است. این ویزا حالت اقامت دائم ویزای 188 استرالیا است.  این ویزا برای متقاضیانی است که در حال حاضر ویزای اقامت موقت استرالیا را دارا بوده. و قصد دارند اقامت و تجارتشان را در…اطلاعات بیشترویزای سرمایه گذاری 888 (اقامت دائم)

پردیس ویزا