برچسب: اقامت بیش از حد در حوزه شینگن

اخبار مهاجرت

تبعات اقامت بیش از حد حوزه شـینگن

تبعات اقامت بیش از حد در حوزه شـینگن:  اقامت بیش از حد در حوزه شـینگن باعث جریمه های سنگین و اخراج مسافران می شود. کشورهای اروپایی قوانین تنبیهی برای Overstay دارند، اما میزان و شکل این تبعات کشور به کشور متفاوت است. تبعات اقامت بیش از حد در شینگن ارتباط…اطلاعات بیشترتبعات اقامت بیش از حد حوزه شـینگن

پردیس ویزا