برچسب: اسسمنت VETASSESS

استرالیا

سازمان VETASSESS استرالیا

سازمان VETASSESS استرالیا سازمان  ارزیابی مهارت VETASSESS استرالیا بسیاری از رشته های فنی و علوم پایه استرالیا را ارزیابی می‌کند. تقاضای انجام فرآیند قابلیت و شایستگی شما در صورتی که شرایط زیر را داشته باشید صلاحیت دارید تا برای ارزیابی مهارت های شغلی خود تقاضا دهید: 1-شما سیتی زن یا…اطلاعات بیشترسازمان VETASSESS استرالیا

پردیس ویزا