برچسب: اسسمنت ACS

استرالیا

انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)

انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS) درفرآیند ارزیابی انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS) فناوری اطلاعات استرالیا در حقیقت این مسئله بررسی و ارزیابی می شود. که آیا تحصیلات و سابقه کاری شما در سطح حرفه ای ICT هستند یا خیر. و همچنین با شرایط و اولویتهای استاندارد طبقه بندی مشاغل استرالیا (ANZSCO) جهت…اطلاعات بیشترانجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)

پردیس ویزا