برچسب: ارزیابی سازمان مهندسین استرالیا

استرالیا

سازمان مهندسی استرالیا Engineers Australia

سازمان مهندسی استرالیا Engineers Australia سازمان مهندسی استرالیا Engineers Australia به بررسی و ارزیابی اعتبار مدارک اغلب مشاغل مهندسی میپردازد. این سازمان مدارک مهندسین ویزای نیروی متخصص استرالیا را بررسی می‌نماید 1-طبقه بندی مشاغل در مهندسی انجمن مهندسی استرالیا 3 رده را در شغل مهندسی در استرالیا به رسمیت میشناسد.…اطلاعات بیشترسازمان مهندسی استرالیا Engineers Australia

پردیس ویزا