برچسب: اخذ فوری ویزای شینگن

اروپا

حقایق جالب کشور آلمان

حقایق جالبی درباره کشور آلمان این مقاله شامل حقایق جالبی درباره کشور آلمان برای علاقه مندان زندگی کار و تحصیل در آلمان است. آلمان یکی از کشورهای پر طرفدار ازوپا است. برلین پایتخت آلمان پل های بیشتری نسبت به ونیز دارد. برلین دارای 960 پل و 59.8 کیلومتر مربع آب…اطلاعات بیشترحقایق جالب کشور آلمان

اخبار مهاجرت

تبعات اقامت بیش از حد حوزه شـینگن

تبعات اقامت بیش از حد در حوزه شـینگن:  اقامت بیش از حد در حوزه شـینگن باعث جریمه های سنگین و اخراج مسافران می شود. کشورهای اروپایی قوانین تنبیهی برای Overstay دارند، اما میزان و شکل این تبعات کشور به کشور متفاوت است. تبعات اقامت بیش از حد در شینگن ارتباط…اطلاعات بیشترتبعات اقامت بیش از حد حوزه شـینگن

پردیس ویزا