خدمات ترجمه رسمی مدارک

دپارتمان ترجمه پردیس ویزا آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی به متقاضیان مهاجرت است:

  • ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
  • ترجمه با مهر ناتی استرالیا و ناجیت کانادا
  • اخذ تاییدیه از دادگستری و وزارت امور خارجه
  • کپی برابر اصل مدارک و گذر نامه

سایر خدمات ترجمه:

  • ترجمه و نامه نگاری با افسر پرونده مهاجرتی
  • تهیه SOP یا انگیزه نامه جهت متقاضیان اخذ ویزای تحصیلی
  • تهیه رزومه حرفه ای به زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی
  • تهیه Cover Letter
  • تهیه و تنظیم CDR
  • ویرایش حرفه ای

علاقمندان می توانند با مراجعه به دفتر خدمات ترجمه از تخفیف ویژه ما برخوردار شوند.

پردیس ویزا