وقت سفارت سوئد

وقت سفارت سوئد

وقت سفارت سوئد

از آنجایی که کشور سوئد جزو کشور های عضو اتحادیه شنگن است برای سفر به این کشور نیاز به اخذ ویزای شنگن می‌باشد و اولین قدم برای اخذ ویزای شنگن سوئد گرفتن وقت سفارت سوئد است. ویزای توریستی سوئد یا همان ویزای شنگن سوئد مخصوص سفرهای کوتاه مدت یا دیدار از خانواده، دوستان و بستگان است. مدت ویزای شنگن سوئد به نظر سفارت سوئد و مدت زمان درخواست متقاضی بستگی دارد. اخذ ویزای شنگن سوئد شرایط و مدارک وروند مخصوص به خود را دارد که می‌بایست به طور دقیق مورد برررسی قرار گیرد. نبود مدارک کافی و مورد نیاز امکان اخذ این ویزا را مشکل و یا حتی غیر ممکن می‌سازد. بنابراین برای اخذ این ویزا نیاز به برنامه ریزی و نظارت دقیق می‌باشد که پردیس ویزا با دارا بودن کارشناسانی مجرب شما را در این امر یاری می‌کنند.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن وقت سفارت سوئد:

  • اسکن شفاف و خوانا از صفحه اول پاسپورت متقاضی
  • فرم تکمیل شده اطلاعات اولیه توسط متقاضی

مدارک لازم ویزای توریستی و بازدید از بستگان و دوستان سوئد:

فرم درخواست رواديد بايد به صورت کامل و خوانا تکميل شده و به امضای شخص متقاضی رسيده باشد. فرم متقاضيانی که سن آنان کمتر از سن قانونی است (کمتر از 18 سال) می‌بايست توسط والدين و يا قيم قانونی آنها امضا شود.

گذرنامه شخص متقاضی بايد حداقل تا سه ماه پس از تاريخ بازگشت از منطقه شنگن اعتبار داشته باشد. گذرنامه شخص در زمان تحويل مدارک بايد حداقل دارای دو صفحه خالی متوالی بوده و به امضای دارنده گذرنامه رسيده باشد. از تاريخ صدور گذرنامه نبايد بيش از ده سال گذشته باشد. سفارت تنها گذرنامه هايی را می‌پذيرد که توسط دارنده آن امضا شده باشد.

گذرنامه متقاضی ( و يا هر گونه مدرک معتبر برای سفر) بايد به همراه کپی از تمامی صفحاتی که اطلاعاتی بر روی آن ثبت شده ( همانند اطلاعات شخص متقاضی يا همراهان، رواديد های پيشين، اجازه اقامت و مهرهای ورود و خروج و يا هر مهر ديگر) ارائه گردد.

یک قطعه عکس با فرمت پاسپورت 4.5*3.5  پشت زمینه سفید که کمتر از 6 ماه گرفته شده باشد

رسيد بانکی هزينه درخواست رواديد در صورتی که صورت آنلاین برای درخواست ویزا ثبت نام نکرده اید.

همچنین اطلاعات بایومتریک (ثبت اثر انگشت و عکس) توسط سفارت انجام خواهد شد 

توجه: هر گونه کم و کاستی در موارد ذکر شده بالا به پذیرفته نشدن درخواست شما می‌انجامد و مدارک به شما تحویل داده می‌شود و هزینه درخواست نیز به شما عودت داده می‌شود.

مدارک تکميلی که در زمان تحويل فرم درخواست رواديد می‌بايست ارائه شوند:

لطفا توجه داشته باشید که ارائه اصل کليه مدارک الزامی است.  لازم است به هنگام تحويل مدارک يک کپی از آنان نيز جهت بررسی ارائه گردد. همچنین مدارک می‌بایست به زبان سوئدی یا انگلیسی یا هر دوی این زبان ها ترجمه شوند.

نکته قابل توجه:

مدارک تنها پايه و اساس ارزيابی را تشکيل می‌دهند و کامل بودن يک درخواست به خودی خود به معنای گرفتن جواب مثبت نمی‌باشد.

مدارک تکمیلی:

سفارت درخواست هايی را مورد بررسی قرار می‌دهد که موارد زير را به طور کامل رعايت کرده باشند: 

هدف اصلی متقاضی از سفر به سوئد

گواهی حساب بانکی متقاضی بايد اصل گردش حساب بانکی خود را شامل تمامی دريافت ها و پرداخت ها در طول 3 ماه گذشته ارائه دهد. تاريخ صدور آن می‌بايست حداکثر 2 هفته پيش از تاريخ تحويل مدارک باشد. اين گواهی بايد اصل و به زبان انگليسی و تاييد شده توسط بانک صادر کننده باشد. ارائه گردش 3 ماه آخر حساب بانکی شخص متقاضی بدون توجه به اينکه چه کسی متقبل هزينه های سفرواقامت وی می‌گردد الزامی است.

داشتن پول کافی برای اقامت در سوئد

برای هر نفر و هر روز ۴۵۰ کرون سوئدی

با ارائه ی ریز حساب بانکی می‌توانید دارا بودن این مبلغ را اثبات کنید. اگر شخصی که شما را دعوت به سوئد می‌کند، حاضر به پرداخت هزینه های مربوطه است، ارائه مدارک معتبر، برای مثال ریز حساب بانکی شخص دعوت کننده، جهت تایید الزامیست.

شناسنامه شخص متقاضی در زمان تحويل مدارک بايد به سفارت ارائه گردد که پس از بررسی به شخص بازگردانده می‌شود. همچنين، بايد شناسنامه به زبان انگليسی نيز ترجمه شده و ترجمه به همراه يک سری کپی از تمامی صفحات به سفارت ارايه شود.

وقت سفارت سوئد

مدارک اثبات مالکيت : 

مدارک مالکيت بايد به سفارت ارائه گردد که پس از بررسی به متقاضی باز گردانده خواهد شد. متقاضی بايد کپی مدارک را به سفارت تحويل دهد. هرگونه گواهی مالکيت بايد توسط مترجم رسمی به زبان انگليسی یا سوئدی ترجمه شود. 

مدارک شغلی:

مشاغل دولتی:

حکم کارگزينی، آخرين فيش حقوقی و يا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال 

کارمندان بخش خصوصی:

گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه ضمن مشخص نمودن سمت شغلی وی  یا قرار داد کاری، به همراه فيش حقوقی 3 ماه گذشته  و سابقه بيمه تامين اجتماعی با مهر سازمان (حداقل ٦ماهه)، خدمات درمانی یا در صورت نبود این مدارک نامه کارفرما و توضیح علت نبود مدارک فوق

تجار:

مدیران یا سهامداران شرکتها:

معرفی نامه امضا شده توسط نماینده قانونی شرکت وضعیت متقاضی را اثبات کند. مدارک ثبت شرکت به عنوان مثال : آخرین روزنامه رسمی شرکت.

فرم تکمیل شده دعوتنامه (Invitation (Form no. 241011

این فرم  توسط شخص دعوت کننده تکمیل و امضا شده باشد و در آن تاریخ ورود و مدت زمان اقامت و تاریخ ترک متقاضی از کشور سوئد مشخص شده باشد. هر متقاضی (حتی کمتر از سن قانونی و يا خردسال) بايستی دعوتنامه جداگانه ای به نام خود داشته باشد. شخص دعوت کننده می‌تواند این فرم ها را اسکن کرده و برای ایمیل شما ارسال نماید.

گواهی اقامت(PERSIONBEVIS )

(PERSIONBEVIS ) گواهی اقامت شخص ساکن در سوئد بايد در زمان تحويل مدارک ارائه گردد. (اين برگه بايد به تاييد مقامات اداره ماليات و يا دفاتر ثبت رسمی در سوئد رسيده باشد). دليل درخواست اين برگه بايد دعوتنامه قيد شود و از تاريخ صدور آن بيشتر از سه ماه نگذشته باشد. شخص دعوت کننده می‌تواند این فرم را اسکن کرده و به ایمیل شما ارسال نماید.

پاسپورت يا کارت شناسائی سوئدی شخص دعوت کننده در سوئد

کپی گذرنامه و يا کارت شناسائی شخص دعوت کننده بايد به سفارت ارائه گردد. اين کپی بايد توسط شخص دعوت کننده تاريخ زده و امضا شود. شخص دعوت کننده می‌تواند این فرم ها را اسکن کرده و برای ایمیل شما ارسال نماید.   

تعهد پرداخت هزينه ها

چنانچه شخص ساکن در سوئد اظهار نمايد که کليه هزينه های مسافرت اقامت شخص متقاضی را متقبل می‌گردد بايد صورت وضعيت مالی و شرايط زندگی شخص دعوت کننده مشخص نمايد (همانند صورت حساب های بانکی، قرارداد اجاره منزل، صورت حساب فروش، فيش های حقوقی ، اظهار نامه های مالياتی و برگه ماليات بر درآمد). شخص دعوت کننده می‌تواند این مدارک را اسکن کرده و برای ایمیل شما ارسال نماید.

دیدار از اقوام درجه یک

برای متقاضيانی که قصد ديدار از بستگان درجه اول خود را در سوئد دارند ( ديدار از خواهر و يا برادر) ارائه مدارک مربوط به اثبات خويشاوندی الزامی است. اين امر با ارائه شناسنامه والدين و يا هر گونه مدرک ديگر برای اثبات ارتباط بين آنان ميسر است.

متقاضیان عزیزی که با نحوه گرفتن وقت سفارت سوئد آشنایی کافی نداشته و یا به علت مشغله زمان کافی جهت پیگیری اخذ وقت سفارت را ندارند می‌توانند از خدمات شرکت پردیس ویزا جهت اخذ وقت سفارت استفاده نمایند.

 

جهت اطلاع بیشتر از وقت سفارت ها باما تماس حاصل نمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پردیس ویزا